Bezpečnost práce
Požární ochrana
Životní prostředí

Prohlášení:

Uživatel těchto stránek uděluje souhlas s využitím osobních údajů uživatelem poskytnutých pro zasílání aktuálních informací týkající se společnosti Ing. David Navrátil a dále za účelem nabízení či plnění obchodu nebo služeb společnosti Ing. David Navrátil, po dobu, kdy bude uživateli těchto stránek zasílat či nabízet výše uvedené. Shromážděné osobní údaje nebudou poskytovány třetí straně vyjma údajů nutných k plnění případných závazků společnosti vůči uživateli v rozsahu nezbytně nutném. Uživatel těchto stránek může kdykoliv svůj souhlas s využitím osobních údajů odvolat. Uživatel těchto stránek dále prohlašuje, že má souhlas i dalších subjektů k nakládání s jejich osobními údaji, v případech kdy je poskytuje dále třetím osobám.

Zpět


DNAPO Safety
IČ: 87479605 Copyright © 2020