Bezpečnost práce
Požární ochrana
Životní prostředí


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

K řešení problematiky ochrany ŽP disponujeme odborníky s vysokoškolským vzděláním v oboru
a letitou praxí.

Nabízíme:

hlukové studie,

integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC),

posuzování vlivů na životní prostředí (EIA),

odpadové hospodářství,

vodní hospodářství

a další.


DNAPO Safety
IČ: 87479605 Copyright © 2022