Bezpečnost práce
Požární ochrana
Životní prostředí

Akreditovaná měření

Naším klientům nabízíme zajištění akreditovaných měření rizikových faktorů včetně odborného poradenství k dané problematice s možností dosažení výrazně nižší ceny.

Zajistíme pro Vás akreditované měření:

prachu v pracovním prostředí
koncentrací chemických látek
měření hluku a vibrací
expozice záření včetně UV
lokální i celkové fyzické zátěže včetně pracovních poloh
mikroklimatických podmínek v zimním a letním období (zátěže teplem a chladem)
osvětlení pracoviště apod.

Dle požadavku provedeme konzultaci měřících míst s příslušnou KHS.


DNAPO Safety
IČ: 87479605 Copyright © 2018