Bezpečnost práce
Požární ochrana
Hygiena práce


Audit BOZP

Pokud patříte mezi společnosti, které mají zájem provést audit BOZP a identifkovat tak nedostatky v systému řízení BOZP, budeme jen rádi, pokud nás oslovíte se svou poptávkou. Námi prováděné audity BOZP z pozice nezávislé a nezaujaté strany zahrnují prověření systému řízení v oblasti bezpečnosti práce, ale i hygieny práce a požární ochrany.

audit bozp ohs


Ing. Jan Turčan
IČ: 11703661 Copyright © 2024