Bezpečnost práce
Požární ochrana
Hygiena práce

Školení PO

Dobře provedené školení PO zaměstnanců Vám pomůže nejen splnit požadavky právních předpisů kladené na zaměstnavatele, ale také Vám v případě externího provedení ušetří spoustu času spojeného s jeho přípravou. Školení PO provádíme v souladu s místními podmínkami pracoviště, čímž vzniká sice větší časová náročnost na jeho zpracování, avšak podstatnými přínosem pro zaměstnavatele je lepší informovanost zaměstnanců.

Provádíme školení PO:

  • vstupní, periodická a mimořádná školení PO,
  • školení PO vedoucích zaměstnanců,
  • školení PO ostatních zaměstnanců,
  • školení preventivních požárních hlídek (odborná příprava PPH),
  • školení preventistů PO (odborná příprava),
  • zajišťujeme školení obsluhy EPS, SHZ
  • a další.

Standardní součásti námi prováděných školení bývá i seznámení zaměstnanců v rozsahu zpracované dokumentace požární ochrany, včetně pomoci při stanovení systému školení PO.

Nezapomeňte také na často opomíjené provedení školení bozp.


Ing. Jan Turčan
IČ: 11703661 Copyright © 2024