Bezpečnost práce
Požární ochrana
Hygiena práce


POŽÁRNÍ OCHRANA

K řešení problematiky PO jsme absolvovali studijní program VŠB – TUO FBI (blíže sekce o nás). Vždy disponujeme platným osvědčením Š (lze ověřit v seznamu) a praxí (blíže sekce reference).


Osvědčení o odborné způsobilosti v požární ochraně


Ing. Jan Turčan
IČ: 11703661 Copyright © 2024