Bezpečnost práce
Požární ochrana
Hygiena práce

Dokumentace BOZP

Zpracování dokumentace BOZP je jednou ze základních povinností každého zaměstnavatele dle požadavku platných právních předpisů v rozsahu provozovaných činností. Dobře zpracovaná dokumentace bezpečnosti práce je jedním z nástrojů, jak zvýšit úroveň BOZP v organizaci a chránit tak životy a zdraví svých zaměstnanců. Nenastal již i u Vás čas kontaktovat nás?

Zpracování dokumentace BOZP:

 • dokumentace o vyhledávání a minimalizaci rizik,
 • (POZOR: plnění úkolů v prevenci rizik vyžaduje, až na některé vyjímky, odbornou způsobilost - trvejte na předložení platného osvědčení OZO v prevenci rizik)
 • směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,
 • směrnice pro poskytování mycích čistících a desinfekčních prostředků,
 • směrnice pro poskytování ochranných nápojů,
 • místní řád skladů,
 • bezpečnostní předpis pro skladování,
 • bezpečnostní předpis pro provoz dopravních prostředků,
 • bezpečnostní předpis pro obsluhu tlakových lahví a nádob,
 • bezpečnostní předpis pro obsluhu zásobníků sypkých hmot,
 • systém bezpečné práce zdvihacích zařízení,
 • dokumentace o ochraně před výbuchem,
 • osnovy školení BOZP,
 • a další.

Nabídka na zpracování dokumentace bezpečnosti práce pro strojírenské, stavební, restaurační či administrativní společnosti není konečná, dokumentaci zpracováváme pro všechna odvětví na základě letitých zkušeností s ohledem na místní podmínky pracoviště.

Nezapomeňte také na často opomíjené zpracování dokumentace požární ochrany.


Ing. Jan Turčan
IČ: 11703661 Copyright © 2024