Bezpečnost práce
Požární ochrana
Hygiena práce

Kontroly a revize zařízení

Nabízíme Vám provedení kontrol pracovních prostředků a zařízení odborně způsobilou osobou mající dostatečné znalosti a praktické zkušenosti.

Výčet námi prováděných kontrol pracovních prostředků a zařízení:

kontroly regálů
kontroly žebříků
předepsané kontroly vázacích prostředků

Zajistíme pro Vás revize zařízení

Naším klientům nabízíme zajištění revizí zařízení revizními techniky s patřičným oprávněním k výkonu činností a možností dosažení výrazně nižší ceny zahrnující zejména:

revize elektrických zařízení
revize plynových zařízení
revize tlakových zařízení
revize zdvihacích zařízení

Dle požadavku provedeme konzultaci k řešené problematice kontrol a revizí.


Ing. Jan Turčan
IČ: 11703661 Copyright © 2024