Bezpečnost práce
Požární ochrana
Hygiena práce

Dokumentace PO

Na základě požadavků platných právních předpisů je nedílnou součásti základních povinností každého zaměstnavatele zpracování dokumentace PO dle rozsahu provozovaných činností. Dobře zpracovaná dokumentace požární ochrany je jedním z nástrojů, jak zvýšit úroveň požární ochrany ve společnosti a zabránit tak vzniku požáru či jeho dopady alespoň minimalizovat. Nenastal již i u Vás čas obrátit se na nás?

Zpracování dokumentace PO:

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností,
 • organizace zabezpečení požární ochrany,
 • požární evakuační plán,
 • požární poplachové směrnice,
 • pokyny pro požární hlídky,
 • osnovy školení PO,
 • dokumentace zdolávání požáru
 • operativní karty
 • požární řád,
 • a další.
 • (POZOR: plnění řady úkolů na úseku požární ochrany vyžaduje odbornou způsobilost - trvejte na předložení platného osvědčení technika PO či OZO v PO)

Součásti portfolia poskytovaných služeb je i zpracování PBŘ - požárně bezpečnostního řešení.

Nabídka na zpracování dokumentace požární ochrany pro strojírenské, stavební, restaurační či administrativní společnosti není konečná, dokumentaci zpracováváme pro všechna odvětví na základě letitých zkušeností s ohledem na místní podmínky pracoviště.

Nezapomeňte také na často opomíjené zpracování dokumentace BOZP.


Ing. Jan Turčan
IČ: 11703661 Copyright © 2024