Bezpečnost práce
Požární ochrana
Životní prostředí


Několik příkladů námi řešených projektů z praxe

Zde uvádíme přehled projektů, které pro nás byly nějakým způsobem významné. Je potěšující, že jsme mohli plnit naší úlohu bezpečnostních inženýru tzn. navrhnout preventivní opatření ještě v době, kdy nebyla potřeba řešit tragické následky existujících rizik. Současně děkujeme za spolupráci všem zaměstnavatelům, kteří nenechali oblast BOZP jen na listech papírů, ale rozhodly se aplikovat tato opatření v oblasti BOZP v praxi, čímž ve spolupráci s námi přispěly k ochráně života a zdraví svých zaměstnanců. Ostatně za náší práci nehovoří jen naše reference BOZP a PO, ale také tyto projekty.


Odborná příprava preventivní požární hlídky prakticky a účelně


Návrh vhodného způsobu ochrany proti pádu z výšky


Návrh úpravy umístění hasících přístrojů a nástěnných hydrantů včetně aktualizace požárně bezpečnostního řešení


Návrh oddělení pěšího provozu od dopravy za účelem zvýšení BOZP


Zajištění BOZP při obluze lisu - návrh opatření


Zajištění BOZP při obsluze svařovacích robotů - návrh opatření


Změna způsobu vázání břemen včetně nového systému bezpečné práce zdvihacích zařízení - návrh koncepce


Obsluha laserového svařovacího pracoviště - zajištění BOZP, PO a schválení KHS z hlediska hygieny práce


Příprava a realizace cvičného požárního poplachu


Ochranné nápoje na pracovišti - koncepce řešení


Zajištění BOZP ostatních osob při provozu manipulačních vozíků


Snížení expozice prachu v dýchací zóně zaměstnanců - návrh koncepce a ochranných opatření


DNAPO Safety
IČ: 87479605 Copyright © 2022