Bezpečnost práce
Požární ochrana
Hygiena práce

Bezpečnostní inženýrství

Bezpečnostní inženýrství je odborná disciplína, která řeší dvě základní otázky:

identifikace nebezpečí - zdrojů rizika (odhalení míst, jevů, stavů s potenciálem způsobit ztrátu)
hodnocení rizika - stanovení velikosti ztrát a odhad pravděpodobnosti ztrát

Co nabízíme:

analýzy rizik - systematická aplikace metod identifikace a hodnocení rizika
(FMEA, FMECA, WHAT - IF, FTA, ETA, HAZOP a další)
návrh opatření ke snížení míry rizika na přijatelnou mez
VŠ vzdělání v oboru Bezpečnostního inženýrství (viz. o nás)

Bezpečnostní inženýrství Vám, ve spolupráci s námi, může přinést zavedení velmi bezpečné výroby při přiměřených nákladech a významně snížit pracovní úrazovost, tak jako u naších klientů. V konečném důsledku se setkáváme s výrazným snížením potřeby likvidace a šetření pracovních úrazu včetně souvisejících nákladů.

Pokusíme se Vám nabídnout trvalé řešení ve formě kolektivní ochrany, které nebude vyžadovat opakované náklady na poskytování OOPP, vedoucí ke snížení pracovní úrazovosti ve Vaší společnosti. Mějme na paměti, že ochrana lidského života, musí zůstat prioritou číslo 1.


Ing. Jan Turčan
IČ: 11703661 Copyright © 2024