Bezpečnost práce
Požární ochrana
Životní prostředí


BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

K řešení problematiky BOZP disponujeme vysokoškolským vzděláním v oboru (blíže o nás),
vždy platným osvědčením (lze ověřit v seznamu OZO) a praxí (blíže sekce reference).


Osvědčení odborně způsobilé osoby v prevenci rizik


DNAPO Safety
IČ: 87479605 Copyright © 2022