Bezpečnost práce
Požární ochrana
Životní prostředí

DNAPO Safety:

Ing. David Navrátil, MBA DNAPO Safety

Ing. David Navrátil, MBA

garant oblasti BOZP a PO, letitý praktik.
Specializace: Bezpečnost práce a požární ochrana ve výrobě a strojírenství.
Další dovednosti: hygiena práce, audity. více...

Naší spolupracovníci:

specialista hygieny práce
autorizována osoba v oblasti požární ochrany (zpracovatel požárně bezpečnostních řešení)
technik pro kontrolu hasících přístrojů a vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení včetně EPS, SHZ, ZOKT, pož. uzávěrů apod.
revizní technik elektrických zařízení (bez omezení)
revizní technik plynových a tlakových zařízení (bez omezení)
revizní technik zdvihacích zařízení
a další.


DNAPO Safety
IČ: 87479605 Copyright © 2022