Bezpečnost práce
Požární ochrana
Hygiena práce


Preventista požární ochrany - příprava

Provádíme odbornou přípravu preventistů požární ochrany někdy také nesprávně nazývané školení preventistů PO. Přenechte tak plnění některých vybraných úkolů na úseku požární ochrany Vašemu zaměstnanci a společně s námi zaveďte dohled na pracovišti.

školení preventista PO


Ing. Jan Turčan
IČ: 11703661 Copyright © 2024