Bezpečnost práce
Požární ochrana
Hygiena práce

Školení BOZP

Dobře provedené školení BOZP zaměstnanců Vám pomůže nejen splnit požadavky právních předpisů kladené na zaměstnavatele, ale také Vám v případě externího provedení ušetří spoustu času spojeného s jeho přípravou. Školení BOZP provádíme v souladu s místními podmínkami pracoviště, čímž vzniká sice větší časová náročnost na jeho zpracování, avšak podstatnými přínosem pro zaměstnavatele je lepší informovanost zaměstnanců.

Provádíme školení BOZP:

  • vstupní, periodická a mimořádná školení BOZP,
  • školení BOZP vedoucích zaměstnanců,
  • školení BOZP ostatních zaměstnanců,
  • školení BOZP práce ve výškách
  • školení obsluh manipulačních vozíků ("školení řidičů vzv"),
  • školení obsluhy zdvihací pracovní plošiny,
  • školení obsluhy tlakových lahví,
  • a další.

Standardní součásti námi prováděných školení bývá i seznámení zaměstnanců v rozsahu zpracované dokumentace bezpečnosti práce, včetně pomoci při stanovení systému školení BOZP.

V oblasti prováděných školení BOZP se nezaměřujeme jen na oblast strojírenství, stavebnictví, restaurační či stravovací služby, ale také na administrativu, laboratoře, stomatologické ordinace, zdravotnická zařízení či jiná odvětví zde neuvedená.

Nezapomeňte také na často opomíjené provedení školení po.


Ing. Jan Turčan
IČ: 11703661 Copyright © 2024