Bezpečnost práce
Požární ochrana
Životní prostředí

Hygiena práce

Zajistíme pro Vás kompletní poradenství hygienického specialisty bývalým pracovníkem KHS s letitými zkušenostmi v oblasti hygiena práce

Zejména zajistíme:

zpracování návrhu kategorizace prací
prohlídky pracoviště z hlediska dodržení požadavků na hygienu práce
kontrola a korekce systému evidence rizikových prací
příprava podkladů pro zajištění pracovně lékařské péče zaměstnavatelem
zastupování při jednání s orgánem hygiencké stanice
návrhy opatření k minimalizaci rizikových faktorů pracovního prostředí apod.

Dále nabízíme ověření kapacity sociálních zařízení (WC, sprchy atd.) pro stanovený počet zaměstnanců.


DNAPO Safety
IČ: 87479605 Copyright © 2022