Bezpečnost práce
Požární ochrana
Hygiena práce

Kontroly a revize regálů

Jedním ze základních požadavků na používání regálů je i provádění pravidelných kontrol regálů, často také nesprávně označovaných jako revize regálů. Řádně a včasně provedená kontrola regálů Vám pomůže zvýšit nejen pocit bezpečí jejich uživatelů, ale především Vám pomůže odhalit nebezpečí z používání poškozených regálů vyplívající, kdy v kombinaci s vhodně realizovanými opatřením se vyhnete budoucím ztrátám z nehod včetně minimalizace rizika škod na majetku zaměstnavatele.

Co nabízíme:

  • úspora času Vaších zaměstnanců,
  • včetně úspory nákladů na školení a zaškolení zaměstnanců,
  • nemusíte hradit náklady na vybavení potřebné k provedení kontroly regálů,
  • splnění požadavku právního předpisu (blíže viz. § 4 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění),
  • jistota kvalitně provedené kontroly odborně způsobilou osobou dle § 9 zákona č. 309/2006 Sb.,
  • prokazatelné provedení kontroly formou záznamu jako relevantního dokladu pro kontrolní orgány,
  • poradenství k řešené problematice včetně možnosti doplnění chybějícího značení regálů,
  • v případě potřeby provedení zátěžových zkoušek regálů,
  • objektivní a nezávislé posouzení skutkového stavu.


Osvědčení k provádění zkoušek a kontrol regálů

POZOR: Disponujeme osvědčením o absolvování zaškolení k provádění zkoušek a kontrol regálů, máte tak jistotu, že víme, co děláme.


Ing. Jan Turčan
IČ: 11703661 Copyright © 2024